دوره مکالمه فشرده (Speaking)

 

دوره مکالمه فشرده (Speaking)

 در آموزشگاه زبان صبـا، برای دوره مکالمه فشرده (Speaking)، مجموعه کتاب هایSpeak Now  تدریس می گردد. دوره  مکالمه فشرده (Speaking) از هشت سطح به شرح زیر تشکیل شده است:

هر ترم شامل 21 جلسه می باشد.

 

Levels

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8متقاضیان دوره  مکالمه فشرده
(Speaking) بایستی تا حدی با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشند تا بتوانند با شرکت در این دوره، مهارت خود را در مکالمه افزایش دهند.

دی ان ان evoq