قوانین و مقررات

*   بخشی از قوانین و مقررات آموزشگاه زبان صبـا به شرح زیر می باشد:


 • رعایت شئونات اسلامی برای همه زبان آموزان الزامی ست.
 •  غیبت بیش از 4 جلسه، باعث محرومیت زبان آموز از حضور در جلسه امتحان فاینال می گردد، اما می تواند همچنان در کلاس حضور یابد.
 • هر چهار جلسه تاخیر کمتر از 15 دقیقه، یک جلسه غیبت محسوب خواهد شد. ضمناً تاخیر بیش از 15 دقیقه، به عنوان غیبت ثبت می گردد.
 • شرط  قبولی زبان آموز، کسب حداقل نمره نهایی 75 از 100 می باشد. زبان آموزی که نمره امتحان فاینال ایشان کمتر از  60  باشد، Final Fail محسوب می شود.
 • استفاده از موبایل، تبلت و هرگونه وسایل مشابه درکلاس و جلسات امتحان اکیداً ممنوع می باشد.
 • وقفه اجباری: چنانچه از طرف آموزشگاه، وقفه ای در ادامه تحصیل زبان آموزان ایجاد شود مثلاً اگر در یک یا چند سطح آموزشی، کلاسی برای زبان آموزان ارائه نشود، مدیر آموزشگاه می تواند برای این گروه از زبان آموزان حداکثر تا 2 ترم، وقفه اجباری منظور نماید.
 • هرگونه تعطیلی پیش بینی نشده و خارج از تقویم آموزشی آموزشگاه، از طریق سایت www.sabaenglish.ir و پیامک  اعلام می‌گردد.
 • بعد از ثبت نام و انتخاب کلاس، تغییر روز و ساعت کلاس به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد. لطفاً در انتخاب کلاس دقت فرمایید.
 • شهریه زبان آموز اخراجی غیر قابل برگشت می باشد.
 • در صورت عدم حضور در امتحان فاینال نمره زبان آموز، صفر ثبت می شود.
 • حضور هر فردی به غیر از زبان آموز در کلاس اکیداً ممنوع می باشد.
 • استرداد شهریه تحت شرایط خاص و طبق قوانین مشخصی انجام می گیرد. آموزشگاه زبان صبـا از معدود آموزشگاه هایی است که درصورت احراز شرایط لازم (بدون کسر هیچ گونه مبلغی بعنوان جریمه) کل شهریه را مسترد می نماید. استرداد شهریه زبان آموز فقط تا 48 ساعت قبل از شروع ترم و با ارائه کارت شناسایی معتبر امکان پذیر می باشد. چنانچه زبان آموزی دیرتر از مهلت مذکور درخواست استرداد شهریه نماید، شهریه ایشان به هیچ وجه مسترد نخواهد شد( حتی اگر در کلاس شرکت نکرده باشد).
 • مسئولیت رفت و آمد زبان آموزان در خارج از ساختمان آموزشگاه، بر عهده والدین آن ها می باشد.
 • استعمال دخانیات در محیط آموزشگاه اکیداً ممنوع است. 
دی ان ان evoq