دوره ترمیک نوجوانان

 

دوره نوجوانان

 

در آموزشگاه زبان صبـا دوره نوجوانان در سیزده  سطح برگزار می گردد. هر ترم، شامل 21 جلسه می باشد.

در این دوره، کتاب های English Time(2nd edition)  تدریس می شود.

 

 

 

Levels

Start

Flap 1

Flap 2

Flap 3

Flap 4

Fly 1

Fly 2

Fly 3

Fly 4

Glide 1

Glide 2

Glide 3

Glide 4

 

 

 

معرفی مجموعه English Time(2nd edition)

مجموعه کتاب های English Time(2nd edition) یک مجموعه ی شش جلدي ( با روش ارتباطي) است که مهارت هاي شنيداري، گفتاري، خواندن و نوشتن را با تنوع، تفريح و سرگرمي به نوجوانان آموزش مي دهد.

از نقطه نظر آموزشی، مجموعه English Time(2nd edition) استراتژي هوش هاي چندگانه را با توجه به تنوع سبک یادگیری در نوجوانان به کار گرفته و سعی دارد که آن ها با شیوه های یادگیری متفاوت بتوانند از این مجموعه بهره مند شوند. لغات جديد در قالب تصاوير رنگي و جذاب  به زبان آموزان ارائه مي گردد و عناوين و مباحث آموزشي زمينه يادگيري براي زبان آموزان را در محيط های واقعي فراهم مي نمايد. در ضمن، بخش های کوتاه آموزشی که به عنوان مرور مطالب در کتاب ارائه شده است برای زبان آموزان فرصت اطمینان از یادگیری را فراهم می آورد. همچنین، عناوین و مباحث مکالمه ای مطرح شده در کتاب فرصت برقراری ارتباط در محیط های واقعی و طبیعی را فراهم می سازد.

با توجه به موارد ذکر شده، برای دوره ی نوجوانان، مجموعه English Time(2nd edition) انتخاب گردیده است.

دی ان ان evoq