انواع تخفیف های شهریه

 

 

نکته مهم: تخفیف های زیر، فقط مربوط به یک ترم خاص نیست. افراد واجد شرایط می توانند در همه ی ترم ها از این تخفیف ها استفاده نمایند. 

 

تخفیف ویژه دانش آموزان:

دانش آموزانی که معدل کل آن ها بین 19 تا 20 می باشد، می توانند از 10 درصد تخفیف شهریه بهره مند شوند.

مدارک لازم جهت استفاده از تخفیف: کارنامه تحصیلی با مهر مدرسه


 

 

تخفیف ویژه خانواده شهدا و ایثارگران:

اعضای محترم خانواده های شاهد و ایثارگر می توانند از 10 درصد تخفیف شهریه بهره مند شوند.

مدارک لازم جهت استفاده از تخفیف: معرفی نامه رسمی از بنیاد شهید و امور ایثارگران

 

 

 

تخفیف ویژه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد:

مددجویان گرامی می توانند از 10 درصد تخفیف شهریه بهره مند شوند.

مدارک لازم جهت استفاده از تخفیف: معرفی نامه رسمی از بهزیستی یا کمیته امداد

تخفیف ویژه خانواده فرهنگیان:

فرهنگیان محترم و اعضای خانواده های آنان می توانند از 10 درصد تخفیف شهریه بهره مند شوند.

مدارک لازم جهت استفاده از تخفیف: معرفی نامه رسمی از اداره آموزش و پرورش
تخفیف ویژه زبان آموز :TOP

زبان آموزی که در کلاس خود حداقل نمره 95 کسب کند و نیز بالاترین نمره کلاس باشد، می تواند از 50 درصد تخفیف
.شهریه برای ترم بعد بهره مند شود
تخفیف ویژه سازمان ها و ادارات:

مسئولین محترم ادارات و سازمان های شهرستان، می توانند نسبت به عقد قرارداد با موسسه زبان صبـا اقدام نمایند. پس از آن،

پرسنل ادارات و سازمان های مربوطه می توانند با ارائه مدارک لازم، از تخفیف شهریه بهره مند شوند.

مدارک لازم: معرفی نامه رسمی از ادارات و سازمان های طرف قرارداد با موسسهتخفیف ویژه خانواده هایی با بیش از یک زبان آموز:

خانواده هایی که هم زمان دو نفر از آن ها در حال تحصیل در موسسه زبان صبـا هستند، می توانند از 15 درصد تخفیف شهریه
بهره مند شوند.

خانواده هایی که هم زمان سه نفر از آن ها در حال تحصیل در موسسه زبان صبـا هستند، می توانند از 25 درصد تخفیف شهریه
بهره مند شوند.


تخفیف ویژه زبان آموزان شرکت کننده در بیش از یک دوره:


زبان آموزانی که علاوه بر دوره های ترمیک، هم زمان در یکی دیگر از دوره های آموزشگاه در حال تحصیل می باشند، می توانند از 15 درصد تخفیف

شهریه برای دوره دوم، بهره مند شوند.
توجه: هر زبان آموز در هر ترم می تواند فقط از یک نوع تخفیف استفاده کند.

 

 

دی ان ان evoq